Instalacja Tomcat na serwerze Linux

Tomcat
URL:
Technologia:

najprościej jak się da:

yum install tomcat5 tomcat5-webapps tomcat5-admin-webapps