Jak sprawdzić wersję jQuery?

jQuery
URL:
Technologia:

Chcesz sprawdzić

Aby wyświetlić informację na temat użytej przez nas wersji jQuery możemy użyć magicznego ciągu:
<code>
alert($().jquery)
</code>
lub jeżeli używasz dodatku Firebug
<code>
console.log($().jquery)
</code>