Jak dostać się do obiektów JQuery umieszczonych w tablicy.

jQuery
URL:
Technologia:

Przyjmijmy, że mamy tablicę obiektów (w tym przypadku wiersze tabeli które posiadają klasę jq-wiersó pobranych przez jQuery:
[code]
$aObiekty=$(„tr.jq-wiersz”);
[/code]
Tablica obiektów numerowana jest od 0.
Aby dostać się i operować na konkretnym obiekcie musimy przekazać go jako parametr do wrappera jQuery np tak:
[code]
$nowyObiekt=($($aObiekty[0]));
[/code]
W ten sposób utworzymy obiekt z całą kolekcją dostępnych właściwości i metod.