Użycie CSS do usunięcia kropek z linków

CSS
URL:
Technologia:

Znasz to? Klikasz w link i pojawiają się kropeczki, które psują wygląd strony. Na szczęście ramkę z kropek można bardzo łatwo usunąć.

W CSS mamy do dyspozycji odpowiednią właściwość. Jest nią „outline” (po polsku zarys).

Zarys jest linią, która jest wytyczona wokół elementów (poza ich granicami) w celu ich wyróżnienia. Właściwości, które mogą być ustawione, to (w kolejności): outline-color, outline-style, outline-width.

A co zrobić, aby z linków usunąć ramkę z kropek ? Należy wpisać taki oto kod.

CSS:
a { outline: none }

Powyższa definicja usunie niechciane „kropeczki” ze wszystkich linków.