Losowy wiersz z bazy MySQL

MySQL
URL:
Technologia:

Są momenty kiedy chcemy aby jakaś treść była losowana. Aby to zrobić można napisać jakiś skrypt w PHP, ale czy nie lepiej użyć MySQL ?
Jeżeli nasze wymagania nie są zbyt duże to możemy skorzystać z funkcji RAND().
A oto prosty kod MySQL:
SELECT {pola}
FROM {tabela}
ORDER BY RAND() LIMIT {liczba wierszy};

Należy pamiętać że funkcja RAND() działa stosunkowo wolno i na wszystkich rekordach z select’a.