Problem z logowaniem w Joomla

Bez kategorii
URL:
Technologia:

Podczas logowania do Joomla pojawia się błąd: Nie masz praw dostępu do zaplecza tej strony

Rozwiązanie:

1) jos_user
– sprawdzamy czy konto użytkownika ma ystawione jos_user.gid=25 (Super Administrator)
2) jos_core_acl_aro:
– sprawdzamy czy identyfikator użytkownika jos_user.id jest zmapowany na inny jos_core_acl_aro.id
– jeśli rekord nie istnieje to go tworzymy
3) jos_core_acl_groups_aro_map:
– sprawdzamy czy jos_core_acl_groups_aro_map.aro_id = jos_core_acl_aro.id
– powinien być tylko jeden rekord z tym id – jesli jest więcej – usuń je
– upewnij się że group_id=25
– jeśli rekord nie istnieje – utwórz go